Cpanel Szybka pomoc

 Szybka pomoc | (r) rejestracja.pl

Do swojego panelu administracyjnego konta można zalogować się po wpisaniu adresu:
www.mojadomena.pl/panel (mojadomena.pl należy zamienić na nazwę własnej domeny) następnie podać login i hasło podane w procesie rejestracji (przy logowaniu do panela nie występuje składnia z @ )

Jeśli nie została założona jeszcze domena, lub jest w trakcie rejestracji, można zalogować się do swojego konta przez adres www.rejestracja.pl/panel następnie podać login i hasło podane w procesie rejestracji.

Odczytać pocztę przez stronę www (webmail), można po wpisaniu adresu:
www.mojadomena.pl/poczta (mojadomena.pl należy zamienić na nazwę własnej domeny) podać login i hasło (ważne: login ma postać nazwa@domena.pl np: f.dolas@mojadomena.pl)

Zarządzanie pocztą elektroniczną

Konta pocztowe
W tym miejscu można:
dodawać nowe konta – polecenie dodaj konto
usuwać konta – polecenie delete
zmienić pojemność skrzynki – quota
zmienić hasło do skrzynki – password
odczytać pocztę przez stronę www – webmail
Na samym końcu znajduje się link do automatycznej instalacji konta pocztowego w outlooku. Należy pobrać plik, nastepnie go uruchomic (ważne: przy zamknietym outlooku), na wszystkie pytania odpowiedzieć twierdząco. Uruchomić Outlooka, wpisać hasło do konta. (uzytkownik@domena.pl np: f.dolas@mojadomena.pl)
Na stronie tej można również zobaczyć, ile miejsca zajmują wiadomości w skrzynce pocztowej oraz jaki jest limit na wiadomości.

Odczytaj pocztę przez WWW
Można tu dokonać sprawdzenia głównego konta pocztowego przy użyciu programu webmail.
W celu sprawdzenia poczty z innych kont należy podać adres :
www.mojadomena.pl/poczta (mojadomena.pl zamienić na nazwę własnej domeny) podać login i hasło dla skrzynki (ważne: login ma postać adresu mailowego np: f.dolas@mojadomena.pl), którą chcemy sprawdzić. Do wyboru są 3 programy: Neomail, Horde oraz SquirrelMail.

Domyślne adresy e-mail
Opcji tej, można użyć do ustawiania adresów domyślnych, służących do odbierania poczty z nieistniejących kont pocztowych, domyślnie poczta kierowana jest na główne konto domeny. Można też ustawić inne wartości:
:blackhole – powoduje usuniecie błędnego emaila z serwera
:fail – poczta będzie wracać do nadawcy z informacją o braku adresata na serwerze

Automatyczne odpowiedzi
Usługa ta służy do tworzenia odpowiedzi spełniających pewne założenia, które to można samemu zdefiniować.
Do wyboru sa następujące pola:
E-mail- adres dla którego chcemy ustawić usługę
Od – nazwa nadawcy (umieszczona w autoodpowiedzi)
Temat – temat wysyłanego maila
Wiadomość HTML – dopuszcza możliwość wysyłania w formacie html
Treść – zawartość wysyłanej wiadomości
Po wypełnieniu pól, należy nacisnąć na przycisk Utwórz.

Filtrowanie poczty
Opcja umożliwiająca przeszukiwanie nadchodzącej poczty pod kątem występowania określonych ciągów znaków.
znaczenie określeń użytych w filtrze:
– jest równy- wpisane słowo występuje (dokładnie w takiej formie) w wybranym miejscu wiadomości
– pasuje do wyrażenia regularnego – jak wyżej, ale z możliwością używania wyrażeń regularnych
– zawiera – wpisane słowo jest częścią wybranego nagłówka wiadomości
– zaczyna się od – wpisane słowo jest początkiem wybranego nagłówka wiadomości
Miejsce docelowe: można podać adres email, skrypt który przetworzy dalej wiadomość, lub usunąć wiadomość (discard)
Po dodaniu filtra, można przetestować jego działanie, wpisując odpowiednie nagłówki.

Przekierowanie poczty (Alias)
Opcja ta służy do przekazywania poczty na inne konta pocztowe, które można tu zdefiniować.
Należy podać konto oraz domenę, której to będzie dotyczyło, wpisać adres przekierowania i nacisnąć “przekazywanie poczty elektronicznej”.
Od tego momentu cała poczta będzie przekazywana na konto podane w formularzu.

Konfiguracja SpamAssassin
Przeznaczeniem tego programu jest filtrowanie, przy pomocy zaawansowanych metod niechcianej poczty, potocznie zwanej spamem.
Można tutaj aktywować działanie programu, jak i również specjalnej skrzynki nazwanej spamboxem, w której będą trzymane listy uznane za spam. Dostęp do tej skrzynki można uzyskać przez webmail lub dopisując w programie pocztowym do loginu /spam, np. login@domena.pl/spam.

Konfiguracja spamassasina polega na zdefiniowaniu kilku pól formularzy:

required_hits – pozwala na ustawienie ilości punktów, które musi otrzymać list, żeby został oznaczony jako spam. Domyślną wartością jest 5.0, (ważne: radzimy zwiększyć tę wartość do 8.0-10.0 punktów, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo oznaczenia prawidłowej poczty jako spam).

rewrite_subject – w tym miejscu decydujemy, czy program ma dodawać do nagłówka wiadomości swój temat (tag) Wartość 0 oznacza brak, zaś 1 dodawanie nagłówka.

subject_tag – tekst, który program będzie dodawał jako nagłówek do wiadomości.

blacklist_from – można tu wpisać adresy domen z których poczta zostanie oznaczona jako spam. Można stosować tzw. wildcards, czyli znaki * i ? dla zastąpienia kilku znaków lub jednego np. *@hotmail.com oznaczy cala pocztę z tej domeny jako spam.

score – w tych polach wprowadza się punktacje dla rożnych stanów testów wykonywanych przez spamassassina, więcej informacji na stronie producenta oprogramowania.

whitelist_from – opcja pozwala wpisać nazwy domen z których poczta nie będzie oznaczana jako spam, zasady obowiązują podobne do tych jak w blacklist_from
Po wprowadzeniu zamian, zapisujemy ustawienia.

Trace an E-mail Address
Narzędzie służące do śledzenia trasy jaka musi przejść przesyłka pocztowa, nim trafi do odbiorcy.

Modify Mail Exchange (MX Entry)
Można tu dokonać zmiany serwera pocztowego.

Zarządzanie witryną

Zmiana hasła
Opcja ta służy do zmiany głównego hasła do konta, czyli również do panela. Najpierw trzeba podać stare hasło, oraz dwukrotnie wprowadzić nowe hasło. Przed dokonaniem zmian należy zapoznać się z tekstem dotyczącym przechowywania oraz tworzenia haseł.

Zarządzaj FTP
Konta FTP
Po wyborze konta FTP, uzyskujemy możliwość zakładania, usuwania, oraz zmieniania haseł dla kont ftp.
Konto ftp dodajemy wpisując login, hasło, oraz katalog lub nazwę subdomeny. Na konta należy logować się dokładnie wpisując login i hasło, z uwzględnieniem znaku @ jeśli występuje w loginie.
Kontrola sesji FTP
To narzędzie pozwala na rozłączanie użytkowników lub ustalenie czasu po którym sesja ftp zostanie przerwana.

Zajęte miejsce na dysku
Miejsce, w którym można obejrzeć zajętość dysku przez pliki katalogi, dla ułatwienia orientacji dodanych jest kilka opcji wyświetlania listy:
Hide/Show Parent Directories – ukrywa/pokazuje katalogi nadrzędne,
Show More Directory Depth – wyświetla również podkatalogi
Show Less Directory Depth – opcja odwrotna, skraca długość ścieżek w katalogach
Show Top Level – pokazuje zajętość katalogu głównego oraz podkatalogów
Hide Small Files – ukrywa informacje o plikach o małym rozmiarze,
Show File Sizes as bytes – pokazuje informacje o wielkościach w bajtach

Menedżer plików
Jest to proste narzędzie do edycji na plikach i folderach, ale najzupełniej wystarczające.
Na samym początku wyświetlana jest zawartość katalogu głównego. Na górze znajduje się opcja tworzenia nowego katalogu (Create New Folder) po prawej stronie pojawi się okienko do wprowadzenia nazwy dla nowo tworzonego katalogu. Następna komenda to wgranie plików na serwer, po kliknięciu na tej komendzie Upload file(s) otwiera się nowe nowa strona, gdzie pokazujemy ścieżki do plików, które chcemy przenieść na serwer. Akceptujemy klikając na przenieś plik.
Klikniecie na nazwę katalogu istniejącego powoduje wyświetlenie się menu z opcjami do wykonania, są to:
Delete this folder and all files under it – kasowanie katalogu i plików znajdujących się w nim
Rename this folder – zmiana nazwy folderu
Change permissions – zmiana praw dostępu
Move this folder – przeniesienie folderu w nowe miejsce
Copy this folder – skopiowanie folderu

Klikniecie na ikonie po lewej stronie nazwy folderu powoduje jego otwarcie.
Przejście do folderu wyżej po kliknięciu na Up one level

Wyjście z menedżera plików, po kliknięciu w krzyżyk

Ustawienia indeksowania
Opcja ta służy do ustawienia sposobu wyświetlania zawartości katalogu, w przypadku braku pliku index.* (np. index.html lub index.php)
do wyboru są następujące ustawienia:
Domyślne ustawienia systemowe (wyświetla pliki znajdujące się w folderze)
Brak listy plików
Standardowa lista plików (tylko tekst)
Graficzna lista plików

Rozszerzenia FrontPage

Jest to zestaw dodatkowych funkcji specyficznych dla programu Front Page.
Ostrzeżenie: Zaleca się, aby nie instalować rozszerzeń FrontPage na Twoim koncie jeśli nie chcesz publikować swojej strony prosto z aplikacji FrontPage.
Deinstalowanie rozszerzeń z domeny głównej odinstaluje rozszerzenia z wszystkich subdomen i dodatkowych domen. Musisz mieć zainstalowane rozszerzenia w domenie głównej zanim mogą być one zainstalowane w jakichkolwiek subdomenach lub domenach dodatkowych.
Ostrzeżenie: Instalowanie lub deinstalowanie rozszerzeń FrontPage może prowadzić do utraty wszystkich plików .htaccess w Twojej stronie internetowej. Wszystkie katalogi, które zabezpieczyłeś za pomocą WebProtect, będziesz musiał zabezpieczyć jeszcze raz.
© 2004 (>) accesspoint, All Rights Reserved

Brak możliwości komentowania.