Kontakt

Dane kontaktowe:
accesspoint sp. z o.o.
ul. Urle 3/30 02-943 Warszawa
tel: 502 055 589 *(gwiazdka dla spamerów telekomunikacyjnych)

lub wykorzystaj poniższy formularz:

*Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Prawo telekomunikacyjne
Art. 172.
1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.

Art. 209.
1. Kto:
25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172–174,
– podlega karze pieniężnej.

Art. 210.
1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności.

Brak możliwości komentowania.